Check-in

Check-out

Please Select

Best Rate Guarantee

Work with us

#ด่วน รับสมัครพนักงานจ้างเหมา

1. Front Office Manager  1 อัตรา
2. Front Office Supervisor  1 อัตรา
3. Guest Service Agent 1 อัตรา
4. แม่บ้านทำความสะอาดห้องพัก1 อัตรา

สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงแรมแน็พ กระบี่

*ช่องทางการสมัครหรือสอบถาม 2 ช่องทางนี้เท่านั้น**

1. ส่งResume พร้อมแนบเอกสารที่กำหนด ส่งมาที่อีเมล์ [email protected]

2. เขียนใบสมัครพร้อมแนบเอกสารได้ที่ : เคาเตอร์บริการส่วนหน้าโรงแรมแน็พ กระบี่

เอกสารประกอบการสมัครและยื่นพิจารณา
1. Resume +รูปถ่าย
2. หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. เอกสารรับรองการผ่านงาน(ถ้ามี)
6. หนังสือรับรองการฉีดวัคซีนCovid-19